Tjenester

Rune Svensson Transport AS kjører faste ruter for vaskeri, med levering av sengetøy til hoteller og sykehus, samt levering av matter og mopper til bedrifter. I tillegg tilbyr vi leietransport med semitrailer, og transport med varebil dersom dette er ønskelig. Stykkgods, expresskjøring eller partilast